Orientering til brugerne af CyberCity netvaerk.

From: Klav Riskaer Pedersen (cybercity@cybercity.dk)
Date: 09/19/96


180 nye linier aabnes :

CyberCity aabner 180 nye indkaldslinier paa nedestaaende lokationer med
30 linier pr.lokation paa de anfoerte tidspunkter.

Koebenhavn	24.9.96
Aarhus		primo okt. 	87 31 70 00
Odense		17.10.96 	63 13 02 29
Aalborg		primo okt 	96 31 70 00
Kolling		7.10.96		76 30 60 00 (Nyt indkaldsnummer analog&ISDN)
Herning		primo. okt 	96 27 10 00 (Nyt indkaldsnummer analog&ISDN)

Numrene ud for Aarhus,Aalborg og Odense er nye ISDN-indkaldsnumre.
Analoge indkald finder fortsat sted paa de nuvaerende numre.

Nye betingelser for ISDN-abonnementer:

Alle kunder skal bemaerke, at CyberCity tillader ISDN-indkald indeholdt
i vort normale abonnement i dagtimerne paa hverdage (mandag-fredag kl
8-18). Saafremt man vil have ISDN adgang udenfor dette tidsrum opkraeves
dobbelt abonnementsafgift (120kr pr.maaned/1200 kr. pr.aar).
Tilgodehavende abonnement paa det analoge abonnement godskrives ved
ISDN-bestilling.

Bemaerk samtidig at vi har startet salg af vor ISDN-pakke (CyberCity
Pioneer-Pack). Den indeholder ISDN-modem, ISDN-telefon, kan modtage
analoge fax samt 90 dage gratis internet opkobling via ISDN-nettet og en
200 kr. rabatkupon paa Telelinie hos Tele Danmark. Den koster 3995
incl.moms og kan bestilles paa vores hjemmeside under "produkter".
Prisen gaelder saalaenge lager haves. Reservation accepteres i max.30
dage.

Vi har til alle ISDN-abonnenter indeholdt gratis driftfoersel af en 10Mb
kommerciel home-page under Yellow-Web. Den kan produceres af vor
designafdeling for kr.1995,- i fast pris excl.moms. Se priser og
produktbeskrivelse paa vores hjemmeside under "Yellow-Web".

Mere back-bone :

Vi installerer i uge 40 og 41 en ekstra 2 Mbit back-bone igennem
alternativ fremfoersel. CyberCity har valgt en kompliceret og kostbar
loesning, hvor vi laver multipleksing imellem vore to back-bones, saa
trafikken loeber derhen hvor der er bedst plads. Det er forskelligt i
forhold til den typiske maade, hvor trafikken til bestemte destinationer
blot routes forskelligt. Den valgte maade kan give problemer i vort
netvaerkscenter, saa vi beder om forstaaelse i de paagaeldende uger,
saafremt gennemstroemningen lejlighedsvis maatte blive opfattet som
ufuldstaendig.

Vi frigiver CyberCity Power-Pack i uge 42 :

For ISDN-LAN kunder frigives CyberCity Power-Pack nu til salg. Der
saelges foreloebig maksimalt 160 opkoblinger under denne form. Der kan
reserveres fra idag. ISDN-LAN leveres som en pre-konfigureret PCer der
fungerer som PROXY og incl. FIREWALL beskyttelse. PCer leveres som
Pentium 100 mhz., 1,2 Gb hard-disk,16 Mb RAM med kabler, tastatur og
skaerm. Samtidig leveres ISDN-LAN router med kabler. Netkort er
indbyggede. FIREWALL software og manualer samt sikkerheds eprom
medfoelger. Prisen er kr. 29.995,- excl.moms, men incl. oprettelse af
ISDN LAN abonnement hos CyberCity. Produktet kan bestilles paa vores
hjemmesider fra 24 september eller koebes via computerfaghandlen.

ISDN-LAN abonnement koster kr. 11.700,- pr.aar og indbefatter
ubegraenset adgang, dial-on-demand, domain name, mailserver, webserver
med 10 Mb home-page paa vore komercielle sider. Hertil indeholdes 25
analoge abonnementer til brug for medarbejdere fra hjemmet. E-mail
adresser er identiske imellem LAN-netvaerket og de analoge indkald.

CyberCitys landsnetvaerk :

CyberCity havde oprindeligt forudset, at vort landsnet var klar til
aabning pr. 1 oktober. Denne dato er udskudt til 15.november 1996.
Landsnettet vil medfoere lokaltakster i hele landet baade paa analogt
indkald samt paa ISDN (& ISDN-LAN). Vore kunder vil modtage naermere
orientering paa dette tidspunkt.


oOo


Jeg haaber at ovenstaaende tiltag beviser for Dem som kunde, at
CyberCity til stadighed arbejder paa at blive endnu bedre. Saafremt
ovenstaaende maatte give anledning til spoergsmaal, er De velkommen til
at sende en mail til cybercity@cybercity.dk.


med venlig hilsen


Klaus Riskaer Pedersen.
Sysadm / CyberCity
Michael HemboThis archive was generated by hypermail 2b30 : 12/18/00 PST